ngau ham ku casino 1388x800 - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET

Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET

Điểm khác biệt so với Ngầu Hầm truyền thống là ngầu hầm trên Ku Casino sẽ áp dụng phương thức chia bài trước đặt cược sau, so bài lớn nhỏ giữa nhà cái và các nhà con, người chơi có thể đặt cược nhà con thua hoặc thắng, đồng thời có thể lựa chọn vị trí Thường hoặc Gấp bội để tiến hành đặt cược.
ngau ham ku casino 694x400 - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET
 

Quy tắc bài Ngầu hầm Ku Casino

 1. Bài sẽ được chia theo trình tự cố định ngược kim đồng hồ từ nhà con 2 bắt đầu (mặt bài úp xuống), mỗi tụ sẽ chia hết 5 lá bài rồi mới chia sang tụ tiếp theo.
 2. Tìm trong 5 lá bài ra tổ hợp 3 lá có tổng số là 10 hoặc bội số của 10, hai lá bài còn lại sẽ được cộng lại với nhau, nếu điểm số vượt qua 10 thì sẽ lược bỏ đi 10 điểm và con số còn lại sẽ là kết quả của ván bài.
 3. Nếu kết quả có điểm số giống nhau thì sẽ chọn ra lá bài lớn nhất trong 5 lá bài để so lớn nhỏ, tụ có điểm số lớn hơn sẽ thắng. Nếu lá bài lớn nhất có điểm số giống nhau thì sẽ so nước bài, tụ có nước bài lớn hơn sẽ thắng.
 4. Trò chơi này sử dụng 1 bộ bài Poker 52 lá (không bao gồm lá bài Joker), không lược bỏ bài. Mỗi 1 ván bài kết thúc Dealer sẽ tiến hành xào bài lại.

 

Loại bài lớn nhỏ trong Ku Casino

Năm Tây
GIF img playCards01 still tmp - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET
Là tổ hợp của 5 lá bài JQK tạo thành
Ngầu hầm
GIF img playCards02 still tmp - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET
Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 10 hoặc 20
Ngầu 9
GIF img playCards03 still tmp - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET
Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 9 hoặc 19
Ngầu 8
GIF img playCards04 still tmp - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET
Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 8 hoặc 18
Ngầu 7
GIF img playCards05 still tmp - Ngầu hầm – Hướng dẫn cách chơi bài ngầu hầm trên Ku Casino ✔️ KUBET
Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 7 hoặc 17
Ngầu 6 trở xuống (bao gồm ngầu 6) được xem là loại bài thông thường.

 

Loại bài 52 lá không bao gồm lá bài Joker
Điểm số lớn nhỏ Lá bài J/Q/K là 10 điểm, lá bài A là 1 điểm, điểm số các lá bài còn lại tương ứng với số điểm mỗi lá bài
Nước bài lớn nhỏ Bích> Cơ> Chuồn> Rô
So bài lớn nhỏ Năm Tây> Ngầu hầm> Ngầu 9> Ngầu 8> Ngầu 7> Ngầu 6> Ngầu 5> Ngầu 4> Ngầu 3> Ngầu 2> Ngầu 1> không ngầu
Bài lớn nhỏ K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2>A
Chú ý: khi chọn từ 5 lá bài ra 3 lá bài bất kỳ không tạo thành tổ hợp số tròn chục thì được gọi là không ngầu.
 
Ví dụ so bài 1:
Nhà cái: 8 Bích, 6 Bích, 6 Cơ, 5 Chuồn, 4 Rô Ngầu 9
Nhà con 2: 8 Chuồn, 7 Chuồn, 5 Rô, 10 Rô, 9 Bích Ngầu 9Loại bài ở trên lớn có điểm số như nhau, lá bài lớn nhất của nhà cái là 8 Bích, lá bài lớn nhất của nhà con 2 là 10 Rô. Cho nên nhà con 2 sẽ thắng.
 
Ví dụ so bài 2:
Nhà cái: K Bích, Q Cơ, J Cơ, 10 Cơ, 9 Cơ Ngầu 9
Nhà con 2: K Cơ, Q bích, J Bích, 10 Bích, 9 Bích Ngầu 9
Loại bài ở trên lớn có điểm số như nhau, lá bài lớn nhất của nhà cái là K Bích, lá bài lớn nhất của nhà con 2 là K Cơ. Cho nên nhà cái sẽ thắng.
 

Định nghĩa loại bài và tỉ lệ

Loại bài Định nghĩa loại bài Tỉ lệ
Sám Trong 5 lá bài có 3 lá giống nhau. Ví dụ: J Bích, J Cơ, J Chuồn. 1 : 13
Thú Trong 5 lá bài có 4 lá tạo thành 2 đôi. Ví dụ: 5 Cơ, 5 Rô, 10 Bích, 10 Chuồn. 1 : 10

 

Tỉ lệ Ngầu hầm cổ điển

Người chơi có thể đặt cược vị trí Thắng (Thường/Gấp bội) và Thua (Thường/Gấp bội), nếu thắng sẽ nhận được tiền thưởng của đơn cược, nếu thua sẽ thua tiền cược theo tỉ lệ.
Tỉ lệ Ngầu hầm cổ điển
Loại bài Tỉ lệ thắng khi cược (Thắng/Thua) Tỉ lệ thua khi cược (Thắng/Thua)
Thường Gấp bội Thường Gấp bội
Năm tây 1 : 0.96 1 : 4.8 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 5
Ngầu hầm 1 : 0.96 1 : 2.88 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 3
Ngầu 7.8.9 1 : 0.96 1 : 1.92 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 2
Loại bài khác 1 : 0.96 1 : 0.96 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 1

 
Chú ý 1: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì người chơi sẽ thắng được 96 điểm).
 
Chú ý 2: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1: 4.8 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài là Năm tây thì người chơi sẽ thắng được 480 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:2.88 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài là Ngầu hầm thì người chơi sẽ thắng được 288 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:1.92 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài là Ngầu 7/8/9 thì người chơi sẽ thắng được 192 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu bình thường thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bình thường thì người chơi thắng được 96 điểm).
 
Chú ý 3: người chơi đặt cược vị trí Thường thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ sẽ là 1: 1 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
 
Chú ý 4: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1:5 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài Năm tây thì sẽ khấu trừ người chơi 500 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:3 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì sẽ khấu trừ người chơi 300 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:2 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì sẽ khấu trừ người chơi 200 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài bình thường thì tỉ lệ sẽ là 1:1 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bình thường thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
 
Chú ý 5: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
 
Chú ý 6: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1:5 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì sẽ khấu trừ người chơi 500 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:3 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì sẽ khấu trừ người chơi 300 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:2 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì sẽ khấu trừ người chơi 200 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì tỉ lệ sẽ là 1:1 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
 
Chú ý 7: người chơi đặt cược vị trí Thường thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì người chơi sẽ thắng được 96 điểm).
 
Chú ý 8: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1:4.8 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì người chơi sẽ thắng được 480 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:2.88 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì người chơi sẽ thắng được 288 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:1.92 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì người chơi sẽ thắng được 192 điểm). Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì người chơi sẽ thắng được 96 điểm).
 

Quy tắc Ngầu hầm ăn đủ

Quy tắc Ngầu hầm ăn đủ và Ngầu hầm cổ điển đa phần giống nhau, điều khác biệt là khi đặt cược tại nhà con sẽ không thu tiền lai (Người chơi đặt cược khi thắng ở điểm 6 thì tỉ lệ là 1 đền 0.5)
 

Cách chơi Ngầu hầm ăn đủ

Khi vào trò chơi sẽ mặc định là Ngầu hầm cổ điển, lúc này có thể dùng nút Ngầu hầm ăn đủ để chuyển đổi. Trước khi chưa đặt cược, có thể chuyển đổi Ngầu hầm ăn đủ và Ngầu hầm cổ điển bất kỳ lúc nào để tiến hành đặt cược. Khi đã đặt cược thì phải hủy bỏ đặt cược hoặc sau khi hoàn tất thanh toán đơn cược thì mới có thể tiến hành chuyển đổi.
 

Tỉ lệ Ngầu hầm ăn đủ

Người chơi có thể đặt cược vị trí Thắng (Thường/Gấp bội) và Thua (Thường/Gấp bội), nếu thắng sẽ nhận được tiền thưởng của đơn cược, nếu thua sẽ thua tiền cược theo tỉ lệ.
Tỉ lệ Ngầu hầm ăn đủ
Loại bài Tỉ lệ thắng khi cược (Thắng/Thua) Tỉ lệ thua khi cược (Thắng/Thua)
Thường Gấp bội Thường Gấp bội
Năm tây 1:1 1:5 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 5
Ngầu hầm 1:1 1:3 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 3
Ngầu 7.8.9 1:1 1:2 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 2
Loại bài khác 1:1 1:1 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 1
Chú ý !! (tiến hành đặt cược khi không sử dụng phím xác nhận đặt cược)
 1. Khi bạn đang tiến hành đặt cược trong Casino thì bạn cũng có thể đặt cược những thể loại trò chơi khác như thể thao, hoặc cũng có thể rút tiền và chuyển khoản đến những sân chơi khác. Khi thời gian đặt cược kết thúc, hệ thống sẽ tự động nhận định số dư hiện tại có đủ để đặt cược hay không, nếu không đủ thì đơn cược sẽ không thành công.
 2. Nếu số dư của bạn chỉ có 200, đặt cược Baccarat 200 trước, sau đó đặt cược Mi Baccarat 200, thời gian đặt cược Mi Baccarat kết thúc trước thì đặt cược Mi Baccarat thành công, đặt cược Baccarat thất bại.
 

Phạm vi quy tắc trò chơi

 1. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp kết nối mạng không ổn định dẫn đến tình trạng hình ảnh hiển thị bị ngắt quãng hoặc bị trì hoãn, thì lúc đó người chơi hãy chọn ngưng đặt cược hoặc thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại, nếu như đã đặt cược rồi thì vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.
 2. Nếu trong trò chơi mà Dealer không cẩn thận rút ra 2 lá bài cùng một lúc thì bất luận bài đã scan hay chưa, thì Dealer sẽ dựa theo thứ tự mà scan lại và tiếp tục trò chơi, đơn đã cược đều được xem là đơn cược có hiệu lực.
 3. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp máy scan sai loại bài, hoặc Dealer chia bài sai thứ tự, thì Dealer sẽ lập tức đính chính lại vị trí và loại bài. Đơn cược của ván bài đó vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.
 4. Nếu trong trò chơi mà vì lý do sai xót của Dealer hoặc kết quả scan bị sai loại bài làm ảnh hưởng đến kết quả kết toán, thì trang mạng của chúng tôi sẽ dựa theo kết quả chính xác để tiến hành kết toán lại.
 5. Nếu trò chơi đang tiến hành nhưng do trang mạng, thiết bị hiện trường của chúng tôi làm mất kết nối, xin quý khách vui lòng đợi phục hồi rồi sẽ tiếp tục chia bài của ván chưa hoàn thành, toàn bộ đơn cược ván đó sẽ được xem là hợp lệ.
 6. Toàn bộ bảng điểm của casino chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nếu như đường dây mạng quốc tế hay các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến bảng điểm hiển thị sai, thì tất cả kết quả của trò chơi sẽ được chúng tôi dựa theo kết quả mở bài của đoạn ghi hình trò chơi làm chuẩn.
 7. Khi trò chơi đang được tiến hành nhưng phần mềm ứng dụng xảy ra lỗi dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục ván bài, trong trường hợp này khi ván bài đã mở bài thì đơn cược vẫn sẽ được tính, tiếp tục hoàn tất ván bài, chúng tôi sẽ dựa vào kết quả ghi hình để tiến hành kết toán ván bài đó. Nếu ván bài vẫn chưa được mở bài thì đơn cược sẽ không được tính. Nhằm mục đích biểu thị tính công bằng thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ đoạn ghi hình quá trình tắt mở ứng dụng.
 8. Đối với các vấn đề tranh chấp thì sẽ được casino chúng tôi bảo lưu lại tất cả các kết quả sửa đổi cũng như kết quả giải quyết cuối cùng.
 9. Casino của chúng tôi có quyền bảo lưu sửa đổi, hủy bỏ hoặc ngưng mọi hình thức đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần có bất kỳ lời giải thích nào.
 10. Các chức năng đặt cược và giao dịch trong máy chủ của trang mạng sẽ được sao lưu lại trong mỗi hạng mục của casino chúng tôi. Nếu hội viên có cung cấp dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi bảo lưu gặp phải bất kỳ sự khác biệt, thì tất cả sẽ dựa theo dữ liệu của công ty chúng tôi làm chuẩn.
 11. Nếu cố ý sử dụng phần mềm Add-on thực hiện các hành vi không chính đáng để có được điểm số thì tất cả những điểm số đó sẽ không được tính.
$('a.register-btn').click(function(e) { e.preventDefault(); window.open('/index.html'); });