xep hang mc tren ku casino thang 11 2019 kubet - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format=’m/Y’]- Kubet

Hiện tại Kubet là nhà cái duy nhất tại Việt Nam có gái xinh đều là các hotgirl Việt Nam lên livestream giao lưu trực tiếp và cùng chơi với anh em. Dưới đây là Bảng Xếp hạng gái xinh hay Top các MC KUBET được yêu thích nhất khi anh chị em chơi trực tuyến trên Ku Casino. Tất nhiên cũng có gái Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… nhưng gái Việt Nam vẫn là số 1

 • Goli

  hot girl goli ku casino - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm
  Cân nặng:44kg
  3 vòng:85C/60/88
 • Kina

  hot girl kina ku casino - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm
  Cân nặng:44kg
  3 vòng:84A/66/87
 • Tee

  hot girl tee ku casino - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:152cm
  Cân nặng:39kg
  3 vòng:80C/59/84
 • Cafe

  5eb5865bcede4135bf1e07ecc57363cc - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:155cm
  Cân nặng:43kg
  3 vòng:80C/60/90
 • Lisa

  daab437045a24944892a6e0b0da47a59 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:165cm Cân nặng:49kg
  3 vòng:86C/61/90
 • Jani

  aa021727b144456888e0b4af75518687 3 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:155cm Cân nặng:44kg
  3 vòng:80C/60/80
 • Nira

  56fef7a9fa3a4c13a923cb1604921f1a 4 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:83C/59/89
 • Lady

  aa2b28024c2a4a6db739ac4934efed38 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:165cm Cân nặng:42kg
  3 vòng:85C/57/88
 • Miu

  f001c57d12694a84ae2a4e6609b17cbb 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:153cm Cân nặng:40kg
  3 vòng:82C/64/90
 • Winy

  ef970d192ed340d5a25a9cdb48ab2c32 3 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm Cân nặng:41kg
  3 vòng:79C/61/87
 • Kity

  3c17ed3a1203434cb659bb29a7197fd9 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm Cân nặng:44kg
  3 vòng:82C/62/90
 • Kẹo

  3f0c5d35decc4040aee691ffd6836992 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:42kg
  3 vòng:90D/57/90
 • Mây

  7380c950240045738967b84d092ab9f1 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:165cm Cân nặng:47kg
  3 vòng:89D/64/92
 • Fina

  159cb2925e1a45fd87d7b32c52f0f803 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:157cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:85D/65/88
 • Cafe

  38ecdab9e4684b5c9b414c3fe1838911 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:155cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:80C/60/90
 • Lyn

  147beebee4d44ef0a555c6ea70fbbc18 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:170cm Cân nặng:53kg
  3 vòng:90D/63/90
 • Envy

  35a7c6be72b342dbb898765e096807e3 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:51kg
  3 vòng:82C/62/87
 • Nami

  e271747858864e37a65b67a8d6c9e17b 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:158cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:80C/60/86
 • My My

  258a2883f4fc41879067ef56c38383eb 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:158cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:81C/57/92
 • Niki

  21406b1e3de04f0dbe3beee4df9047e1 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:163cm Cân nặng:46kg
  3 vòng:85D/60/96
 • Suzy

  578afb1a76e2478d9599ab38a7f8b475 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm Cân nặng:46kg
  3 vòng:84C/60/91
 • Sara

  04ccbbe8fe5d4e5f902b83b74ff83723 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:46kg
  3 vòng:86C/59/89
 • Lyly

  8cb38b5aadd24b318fa4064d3ba582ee 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:83C/64/88
 • Sohy

  07153a74dab14001b59efa7f7756b319 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:55kg
  3 vòng:88D/65/90
 • Pony

  0dc7270c74624c78a7b13fe20235053a 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:169cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:79C/58/87
 • Vibi

  a857a783728e422abceb93dacf91ee3c 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:155cm Cân nặng:40kg
  3 vòng:80C/58/86
 • YuMi

  eb12ff2ac18340a791e9a622ec6f446e 3 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:158cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:77C/63/80
 • Moon

  33c9d6fa1c994fd085a49d14eb2ce59f 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm Cân nặng:46kg
  3 vòng:80C/65/85
 • Hana

  4e5521cd6f9b43cfa333f67bc29ca63c 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:158cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:76C/60/86
 • Kimi

  a7d3c6712e9840a19c60b8746728e569 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:164cm Cân nặng:47kg
  3 vòng:80C/58/88
 • 小周迅

  a444404d769546e499b2aa516aae8872 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:50kg
  3 vòng:32E/23/33
 • 艾希

  84c866666ca84ba3ae19e08164ffb5d7 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:174cm Cân nặng:50kg
  3 vòng:34B/25/36
 • 蜜蜜

  f2a27c0141864b779145e4d6872b32de 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:161cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32C/24/33
 • 紫藤

  ab86fdbfa9144416bfee86544a6777bb 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:168cm Cân nặng:47kg
  3 vòng:32D/25/34
 • 萌萌

  025377e25f6949bfa1d5195815d38a8a 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:153cm Cân nặng:37kg
  3 vòng:30D/22/29
 • 旺旺

  52f01e6b844a46c980ba17a366f0fa38 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32D/24/33
 • 小依晨

  7a3a241aabef4c19ae95a8d4fdbd4c93 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:158cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:32C/23/33
 • 熙儿

  5f3640a6469644e59dc41688c70e7afc 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:168cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32C/24/35
 • 薇薇儿

  28774662a0c04281bba2404febe9a09e 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:166cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32D/25/35
 • 饭饭

  7225f6412fa2491a95d3b1275920279b 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32C/24/32
 • 可菲

  0feb165c18f948a1ac626ed63935fb35 4 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:165cm Cân nặng:47kg
  3 vòng:32D/23/34
 • 千千

  d7c36f94140e4e15a7a66dd5ce9ef938 3 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:167cm Cân nặng:47kg
  3 vòng:32C/24/34
 • 克莱儿

  f2a00e6121d74251bb2131c68c29fc19 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:163cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32C/24/34
 • 冉冉

  3921a258362f4cb3b507f9cb5a6b7a06 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:32D/24/33
 • 小萌饼

  ad5828e7f40a45968d6c9e4e8cb15983 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:157cm Cân nặng:42kg
  3 vòng:32C/23/33
 • 夏天

  789c68a254064c34abb238f22dff652d 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:32E/21/34
 • CC

  b8937e0bf6c649118296e6150cc36903 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:171cm Cân nặng:53kg
  3 vòng:32C/24/35
 • 洁西卡

  040e187400a54ded96859738e236d0b4 2 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:165cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:34C/25/35
 • 茶茶

  3e59cbf2b48e40589fc8d0815ad1ab60 3 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:49kg
  3 vòng:32D/24/33
 • 文艺

  968be0012f6241f8b2d7ac22e7cadb41 3 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:173cm Cân nặng:52kg
  3 vòng:35C/25/36
 • 黛安娜

  391fd6c9a9c94b16b44ac6b5aa7202e6 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:168cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:32C/23/33
 • 桐溪

  7ea4600fb27c47c0913a1b89db809525 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:179cm Cân nặng:56kg
  3 vòng:34C/23/34
 • 小飞侠

  423a03e4662749dba812fc2ab0c7f468 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:170cm Cân nặng:49kg
  3 vòng:32C/23/32
 • 喜多

  9558cf47f2c44ec3989b31713b03254b - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:165cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32D/25/35
 • 孟孟

  71f886f5d2cc4bc8985035a4a64a54a1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:166cm Cân nặng:49kg
  3 vòng:32C/24/33
 • 暮暮

  20f98e9a72f341a0b7e3ce7cd3d0483f - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:160cm Cân nặng:46kg
  3 vòng:32C/23/34
 • 凤梨妹

  574e11cf75394e38aa038544e41d370a - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:160cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:30E/22/35
 • 团团

  9d4013fe63794f85a637db7faacc9014 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:175cm Cân nặng:53kg
  3 vòng:35C/26/36
 • 小宝贝

  c9a1de1dcc1c48838a87b76307a9bba1 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:165cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:32F/24/34
 • KK

  afed2d0531c04f1a8da38aa91d1a26ca - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:165cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:34C/23/33
 • 小语

  8e0bc12c1c364b4fa4fc46ac3a3eb33e 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:172cm Cân nặng:52kg
  3 vòng:32E/25/34
 • 兔兔

  d36748488d17427098d6d35e056c9ef5 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:154cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:36C/26/32
 • 小张庭

  0af5716736b04b56ab0636bcb68d3563 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:170cm Cân nặng:50kg
  3 vòng:32C/24/34
 • 芬达

  edaf981da95745158fb98bc154b78926 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Thời gian phát

  Chiều cao:165cm Cân nặng:43kg
  3 vòng:32D/23/33
 • 小伊

  1de4a84e3b594a118c8ddca630a5d3c5 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:47kg
  3 vòng:34D/25/33
 • 崔崔

  c256bec1d9b949f1aa5694d204548656 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:167cm Cân nặng:49kg
  3 vòng:32D/24/35
 • 思思

  7409cb0e09624991a3c494eefe9e078a - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:162cm Cân nặng:45kg
  3 vòng:32C/24/34
 • 玮恩

  d80d463e387a468d98addf7e7fb8584a 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:167cm Cân nặng:50kg
  3 vòng:34E/26/36
 • 小晴

  603f8416c1b443a193ce799c2d643bb2 1 - Xếp hạng MC trên Ku Casino mới nhất tháng [current_date format='m/Y']- Kubet

  Chiều cao:168cm Cân nặng:48kg
  3 vòng:34D/24/34

 

$('a.register-btn').click(function(e) { e.preventDefault(); window.open('/index.html'); });